Par mums

Iepazīsties ar Zīles piedāvājumu un dienas ritmu.


Mūsu grupas:

1"Mazzīlītes"
Gaidām mazuļus no 1,5 gadu vecuma - Darba laiks no plkst. 7:30 līdz 18:00, katru darba dienu.
2"Zīlītes"
Gaidām bērnus no 3 gadu vecuma.
3"Mazā Zīle"
Gaidām bērnus no 4 gadu vecuma.
4"Lielā Zīle"
Gaidām bērnus no 5 gadu vecuma.
5"Zīles skola"
Gaidām bērnus no 6 gadu vecuma.

Dienas gaitā:

Nodarbības, ēdināšana 3x dienā, diendusa, rotaļas un sporta aktivitātes svaigā gaisā.

Bērnu dienas ritms:

 • 07:30-09:00 sasveicināšanās ar audzinātājām un draugiem

 • 09:00-09:30 brokastu laiks

 • 09:30-10:45 nodarbību un rotaļu laiks

 • 10:45-11:00 gatavošanās āra pastaigai

 • 11:00-12:00 rotaļas ārā

 • 12:00-12:15 gatavošanās pusdienām

 • 12:15-12:45 pusdienas

 • 12:45-13:00 gatavošanās diendusai

 • 13:00-15:00 diendusa

 • 15:00-15:15 pamošanās, gatavošanās launagam

 • 15:15-15:30 launags

 • 15:30-17:45 nodarbību un rotaļu laiks

 • 17:45-18:30 atvadīšanās no audzinātājām un draugiem, došanās mājās

Mācību maksa tiek samazināta par katras pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.

Pilnas dienas grupā ietilpst nodarbības, brīvās spēles, rotaļas ārā, diendusa, launags un pēcpusdienas nodarbības un rotaļas.
PILNAS DIENAS GRUPĀ bērni pie mums darbojas: no plkst. 7:30 līdz 18:30

Lejupielādēt kārtību, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.

Lejupielādēt iekšējās kārtības noteikumus.

Lejupielādēt drošības noteikumus.

Lejupielādēt Pašnovērtējuma ziņojumu.

Lejupielādēt iesniegumu.

Lejupielādēt Covid-19 noteikumus.